Srirangapankajam

November 18, 2008

PESUM ARANGAN-149

Filed under: PESUM ARANGAN — Tags: — srirangapankajam @ 11:20 pm
Chapter-149
 17.11.2008
 
 

அரங்கன் தன் சரிதைக் கேட்டு, தன் திவ்ய மணியாசனத்திலிருந்து இறங்கி, வைணவர்களோடு வைணவராய்,  சாமானியனாய் கலந்து,  பாலகனாய் வந்து, அப்பால் போ என்று விரட்டியும் அதனை பொருட்படுத்தாது, தம் செம்பவளத் திரல் வாயால், தனியன் அருளிச் செய்தான். 
 
ஓராண் வழி ஆச்சார்ய பரம்பரை,   மணவாள மாமுனிகளோடு முற்றுப்பெற்றதை சூசகமாய் அறிவித்தான்.
இந்த தனியன் ஈடு இணையில்லாதது. 
 
ஈட்டிற்கு ஈடாக ஈந்தது.
தனியன் அவதாரம் ஆயிற்று.  வாழி திருநாமம்…? 
 
‘நீர் வாழித் திருநாமமும் ஓதும்!” என அப்பிள்ளையை வேண்டினர் சபையார்.
 
அப்பிள்ளைத் தமிழில் அதிசாதூரர். 
 
அரங்கன் அவர் நாவில் அமர்கின்றான் இம்முறை. 
 
வாழி திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மாதகவால்
வாழும் மணவாள மாமுனிவன் – வாழியவன்
மாறன் திருவாய்மொழிப் பொருளை மாநிலத்தோர்
தேறும்படியுரைக்கும் சீர்
 
என்றும்
 
செய்ய தாமரை தாளினை வாழியே
சேலைவாழி திருநாபி வாழியே
துய்ய மார்பும் புரிநூலும் வாழியே
சுந்தரத் திருத்தோளிணை வாழியே
கையுமேந்திய முக்கோலும் வாழியே
கருணை பொங்கிய கண்ணினை வாழியே
பொய்யிலாத மணவாள மாமுனி – புந்தி வாழி
புகழ் வாழி – வாழியே
 
என்றும்
 
அடியார்கள் வாழ அரங்கநகர் வாழ
சடகோபன் தண்டமிழ்நூல் வாழ – கடல் சூழ்ந்த
மன்னுலகம் வாழ  மணவாள மாமுனியே!
இன்னுமொரு நுhற்றாண்டிரும்!
 
என்றும் அருளினார். 
 
நம்பெருமாள் இதனை உகந்து அங்கீகரிக்கின்றார்.
வாழி திருநாமமிட்டார்க்கு மரியாதைகள் பல செய்கின்றார்.
 
(இந்த மூன்று தனியன்களையும் இயற்றியவர் குறித்து நிறைய பேதங்கள் உண்டு.  ஒரு சிலர் முதல் சுலோகம் மடத்துப்பிள்ளை அருளியது – 2வது 3வது ப்ரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணா அருளியது என்பர்.  தெலுங்கு
பதிப்பில் இம்மூன்றுமே அப்பிள்ளை அருளியதாக உள்ளது).
 
கோயில் கந்தாடையண்ணன் இந்த கோஷ்டியிலே அந்வயித்துயிருக்க, அவரது திருமாளிகைக்கு ஒரு ப்ரும்ஹச்சாரி வைணவன் நுழைகின்றான்.
தேவிகளிடத்தில் ஒரு ஓலையினை அளித்து அதனை அண்ணன் திருக்கையிலே சமர்ப்பியும் என்கிறான். 
 
தேவி அதனைப் பிரித்து ‘இது ஒரு சுலோகமிருந்தபடியே” என்று பார்வையிட்டு அந்த பிரம்ஹச்சாரியைத் தேட அவனைக் காணவில்லை. 
 
அங்குள்ளோர் வியந்து,  கோயிலுக்கு வந்து கோஷ்டியில் அன்வயித்திருந்த அண்ணனிடத்தில் இந்த ஓலைச் சீட்டைத் தருகின்றனர். 
 
அந்த ஓலையிலும் ஸ்ரீசைலேசதயாபாத்ரம் எழுதப்பட்டிருந்ததைக் கண்ட அண்ணன் வியந்து, அங்கிருந்த அனைவரும் ஏகோபித்து முடிவெடுக்கின்றார்கள். 
 
இந்த தனியன்தான் எல்லாருக்கும் உத்தாரகம் என்று முடிவு செய்கின்றனர்.
 
பெருமாள் பெரிய ஜீயரான மாமுனிகளுக்கு சகலவிதமான மரியாதைகள் அனைத்தையும் செய்கின்றார்.  
 
கோயிலின் அனைத்துக் கொத்து ஊழியர்களும் ஜீயரை கேடயத்தில் எழுந்தருளப் பண்ணிவித்து
திருவீதி பிரதட்சிணமாக மடத்திலேயெழுந்தருள பண்ணுகின்றார்.
 
ஜீயரை ‘ஈடு முப்பதாறாயிர பெருக்கர்” என்று வைணவயுலகமே கொண்டாடியது.
 
==========
From: srutha prakash bhattar
Phone: 09894213431
E-mail: srivathsan.parasarabattar@gmail.com
Message:
swami dasan
SRISAILESA vaibhavam very super
namperumal withdrew all his utsavams for one year to hear bhagavat vishayam that shows his nirhethuka krupai on jeevathmas
and acharya sishya lakshanam.
because of him and that act only all where rectified within our sampradhayam.
the thanayan is right but when we spell it we must say RAMYA JAMATHARAM MUNIM[Azhagiya Manavalan]
but all of us say RAMYAJA MATHARAM MUNIM[Azhagiyama Navalan]
which is wrong.
odhiyadhu odiyadhu olindhu mariandhadu

he didnt hide he is still there. only maraindhadhu is ok.[dont mistake me i had told this to my knowledge]

ooranvazhi finished in this stage.
Lakshmi Nadhan [Periyaperumal] started as 1st acharya pursha and he him finished the same paramparai.
always a thing must end in a same place where it started then only its a perfect circle.

so that only srivaishnavism is very perfect in its manner and steam lined.

dasan
Sri Prasara Srutha Prakash Bhattar

 

Advertisements

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: