Srirangapankajam

October 18, 2008

PESUM ARANGAN-130

Filed under: PESUM ARANGAN — Tags: , — srirangapankajam @ 11:48 pm
Chapter-130
17.10.2008
 
 
                                                              
கொடவரான அந்த வயோதிகர்,  அழகிய மணவாளனின்
திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தினோடும், உபயநாச்சிமாரோடும்
செய்வதறியாது திகைத்து நிற்கின்றார். 

ஆர்யபடாள் வாசலின் வெளியே மேற்கே, குலசேகரன் திருச்சுற்றிலுள்ள, திருமங்கைமன்னன் மண்டபத்தில்எழுந்தருளப் பண்ணுகின்றார்.  

ஜனங்கள் கொடவரை குழப்பம் விளைவிக்க வந்தவராகக் கருதி அலட்சியபடுத்தி கேவலப்படுத்துகின்றது. 

அழகிய மணவாளன் அமைதி காக்கின்றான்.

அரங்கன் எழுந்தருளிய மறுநாள் உதயகாலத்தில் பெருமழையொன்று பொழிகின்றது.  பல நாட்கள் தேடியும் கிடைக்காத ரெங்கநாயகித்தாயார் வில்வமரத்தினடியில் மண் நீங்கப்பெற்று, தன்மணிமகுடத்தினை மண்ணின் மேல் காட்டி தரிசனம்கொடுக்கின்றாள்.  (இங்கு மூலவர் தரிசனம் கொடுத்தாராஅல்லது உற்சவர் கொடுத்தாரா என்பது தெரியவில்லை. சிலர் தற்போதுள்ள பூமிதேவி தாயார்தான் உற்சவர் தாயாரின்அசல் மூலவர் – அவர் பூமியில் புதைக்கப்பெற்று கிடைத்தமையால் பூமிதேவி என்றும்,  வேறெரு அர்ச்சை விக்ரஹம் ஸ்ரீரங்கத்தில் அழகிய மணவாளன் என்று கருதி ஸ்தாபிதம் செய்யப்பட்டபோது கல்பிதம் செய்யப்பட்ட அர்ச்சை சொரூபமே தற்போதுள்ள ஸ்ரீதேவி தாயார் என்றும் ஒரு கருத்துண்டு. ஆனால் தற்போதுள்ள உற்சவரும் மூலவரும் அழகிய மணவாளன்
ஸ்ரீரங்கத்திற்கு எழுந்தருளியப்பிறகே வெளிப்பட்டனர் என்பது மட்டும் மறுக்கமுடியாத ஒரு உண்மை.) 

அர்ச்சையில் கூட அழகிய மணவாளனைத் தவிர்த்து வேறெரு அர்ச்சையுடன் சேராத ஒரு சிறந்த பத்னித் தெய்வமாய் தாயார் இருந்துள்ளாள். 

 

ஒரு விரதமாய் 60 வருடங்கள் மண்ணிலேயே புதைந்து, எவர் கண்ணிற்கும் தென்படாமல், அரங்கன் எழுந்தருளிய பிறகு,     தெளிந்து எழுந்துள்ளாள். 

 

60 வருடங்களாக பெய்த மழையில் வெளிப்படாத இவள் அரங்கனின் நகைமுகம் கண்டு ஆதவனைக் கண்ட தாமரைப் போன்று மலர்ந்து எழும்பியுள்ளாள்.  அரங்கன் வந்தபிறகு வெளிப்பட்ட அரங்கநாயகியினால் ஜனங்களுக்கு ஒருக்கால் இவர்தான் அரங்கநாயகனோ? என்று ஒரு ஐயம் உண்டாகின்றது.  கொடவரிடத்தும் ஒரு மதிப்பு உண்டாகின்றது.

 

மன்னன் நடந்தவற்றையறிந்து வருகை புரிகின்றான். அனைத்து  மூர்த்திகளையும் தரிசிக்கின்றான்.

(கோயிலொழுகு இந்த மன்னனை சோழ மன்னன் ராஜேந்திர சோழன் என்கின்றது.   அதற்குள் கோபண்ண உடையார் சோழனுக்கு
பட்டம் சூட்டி செஞ்சிக்குத் திரும்பினாரா என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் கண்டிப்பாக இந்நிகழ்ச்சியின் போது
கோபண்ண உடையாரும் அருகிலிருந்திருக்க வேண்டும்!)

 எவரேனும் அசலான அழகியமணவாளனைப் பற்றி
அறிந்தவர் கிடைப்பாரா என்று தேடுகின்றனர். 

 ஒருவரேயொருவர்,  93 வயதான ஒரு வயோதிகர் கிடைத்தார். 
ஆனால் கண்பார்வையின்றியிருந்தார்.  இவர் அரங்கன்
ஆஸ்தானத்திலிருந்த போது அரங்கனின் வஸ்திரங்களை
அன்றாடம் துவைத்து காயவைத்துத் தரும் வண்ணான் ஆவார். 
  

இவர் அரங்கனைப் பற்றிக் கூறிய விசேஷங்களும்
வயோதிக கொடவர் கூறிய விசேஷங்களும் ஒத்திருந்திதைக்கண்ட மன்னன் எழுந்தருளியிருப்பவர் அழகிய
மணவாளனாகத்தாயிருக்கும் என்ற தெளிவிற்கு வந்தான். 

அந்த சமயம் அந்த வண்ணான் அரசனிடம், ‘அரசே!
நான் அரங்கனின் ஆடைகளைத் தோய்க்கும்
முன் அவற்றை ஒரு முறை நினைத்து அந்த ஆடையைப் பிழிந்து
தீர்த்தத்தினைப் பிரஸாதமாய் தவறாது உட்கொள்வேன்  
அழகியமணவாளன் உடுத்தி களைந்த ஆடையின்
தீர்த்த பிரஸாதம் ஒரு தெய்வீகருசியுடையது.  அதனை என்
நாக்கு இனம் கண்டு கொள்ளும்.  தயைகூர்ந்து
இருவருக்கும் தனித்தனியே திருமஞ்சனம் செய்வித்து
எனக்கு அந்த ஈரவாடை தீர்த்தம் பிரஸாதியுங்கள்.  நான்
யார் அழகிய மணவாளன் என்று அறுதியிடுவேன்”
என்றுரைக்கின்றார். 

அதிர்கின்றான் அரசன்!.

 

(”நம்பெருமாளுக்கு வியர்க்கும்!  விசிறி விடு!” என்கின்றார் பிள்ளைலோகாச்சாரியார்.  அதன்படியே வியர்க்கின்றது அவன்
திருமேனி!.  இங்கு வண்ணானின் தெய்வீக அனுபவத்தினை என்னச் சொல்வது.? அன்றாடம் அவன் துணியைத் தோய்த்த
அவனுக்கு அவனது உடலிலிருந்து வெளிப்படும் தெய்வீக 
 மணம் அத்துப்படியாகின்றது.  அழகிய மணவாளன்
வெறும் அர்ச்சை சொரூபமில்லை!  அரங்கன் ஜீவிதன்!)

 

Date: Tue, 21 Oct 2008 15:46:41 -0700
From: ContactUsForm@officelive.com
To: muralibattar@srirangapankajam.com
Subject: A message from robert vaz

You have received the following message through the Contact Us form on your Microsoft Office Live Small Business Web site:

From: robert vaz
E-mail: robertovaze@gmail.com
Message:
You have been writing about Kodavars who had kept the archa murthy in a cave at Tirumala. Kodavars may be one of the 20 ‘kothu’ workers of the temple. It may have been derived from the word kudam. They are the people who bring water for thirumanjanam – thirukkaragakkaiyar. I am not able to quote any reference. Pl check up from reliable sources.

————————

தாங்களில் யாரேனும் கொடவரின் கைங்கர்யம் பற்றி அறிவீர்களா?
கொடவரின் கைங்கர்யம் குறித்து வந்த சில தகவல்கள் கீழே அளித்துள்ளேன்
Dear Murali Bhattarji
I quote from your own blog on Ramanuja Vaibhavam – Chapater I
“Kovanavar, Kodavar, Koduval Edupar, Aaduvaar, Paaduvar, Thazhaieduvar”
These five set of people were reclassified by Ramanujar as 20 “kothu”
I also quote below the practice in the temple in ancient times.
“காலை வழிபாடு
திருவாயில் பணியாளன் மடப்பள்ளிக்குச் சென்று பொங்கல் தயாராக  உள்ளதா என்று பார்த்த  உடன் அந்த நாளின் முறைக்காரி (தாசி) கொண்டு வந்திருக்கிற தட்டித்திரியை அரிசிக்காரன் வாங்கி திருமடப்பள்ளியில் உள்ள தீபத்தை  ஏற்றி தாசியி.ன் கையில் கொடுக்க அவள் வாங்கி தட்டியில் வைத்துக்கொண்டு வீரவண்டி சேமக்கல இசையுடன் கொடிக்கம்பத்தை சுற்றி வந்து சந்நதியை அடைந்தவுடன் வீரவண்டி இசை நிற்கிறது. திருப்பதிய ஊழியக்காரர் அர்ச்சகர்களைக் கேட்டுக்கொண்டு  குடத்திரியை எடுத்துக் கொண்டு வந்து தாசியிடமிருந்து தீபத்தை ஏற்றி மாவிலையினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட குடத்தில் திரியை வைத்தவுடன் திருமணி ஒலிக்கிறது. பின் உதவிப்பணியாளரிடமிருந்து அர்ச்சகர் குட தீபத்தை
பெற்றுக்கொண்டு மங்களாரத்தி செய்கிறார். அவ்வமயம் நாயனம், மேளம், திருச்சின்னம், எக்காளம், ஆகியவைகள் இசைக்கப்பட்டுக்கின்றன.
பின்பு திருப்பதிய ஊழியக்காரர் ஆரத்தி செய்த குடத்தை வாங்கி தாசியிடம் கொடுக்க வீரவண்டி, நாயனம், மேளம் முழங்க அர்ச்சகர், தாசி மற்றும் உதவியாளர் மேலப்படி வழியாக இறங்கி செங்கமல நாச்சியார், சேனை முதலியார்,துலுக்க நாச்சியார்  ஆகியோர் இருப்பிடங்களுக்கு சென்று ஆங்காங்கு குட தீபம் செய்கின்றனர்.
பின் வீரவண்டி சேமக்கலம் முழங்க பணியாளர் அமுதுடன் நாழிகேட்டான் வாசலில் நுழைந்த உடன் உள்ளூரார் சாமரம் வீச பால்காரர் குடை பிடிக்க சந்நதி ஊழியர் போகலாம் என்று சொன்னவுடன் உள்ளே வந்து அமுது பலகையில் அமுது இறக்கப்படுகிறது. மணிக்கதவு அடைக்கப்பட்டவுடன் நாயனம் பெரிய மேளம் முதலானவைகள் முழங்க பெரிய பெருமாளுக்கு அமுது படைக்கப்படுகிறது.”
source:  “Thiruvarangam Thantha Isaikkodai” – Doctoral thesis of Dr. R Lalitha Rukmani
Kodavars may be either those who carry “kudam” (thirumanjana theertham) from Cauvery or those who assist the archagas during kuda deepam.
Please look into other inputs before coming to any conclusion.
 
S. Parthasarathy
—————————————–
 
சுவாமி,
              திருவரங்கன் உலாவில் உள்ள செய்தி தான் அடியாளுக்குத் தெரியும். அதனை இதோ கீழே எழுதுகின்றேன்.
                                               
இந்தக் கொடவர் என்பார் திருவரங்கம் கோவிலில் பணி செய்யும் பத்துக் கொத்துப் பிரிவில் இரண்டாம் கொத்துப் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள். இவர்களை கொடவ்ர்கள் என அழைக்கப்படுவது உண்டு. கோவில் ஊழியங்களை இவ்விதம் சீர்படுத்தி  பிரித்தவர் இராமனுஜர்.
 
 
குருகூர்தாசர் அவரது மைத்துனர் வில்லிபுத்தூர்தாசர் மற்றும் குருகூர்தாசரின் மகன் ஸ்ரீராமதாசர் என்னும் மூவர் கொடவர் பிரிவினைச் சேர்ந்தவர்கள்.  அவர்கள் சந்திரகிரி என்னும் கட்டில் அரங்கனைக் காத்தனர். இதில் அரங்கனுக்காக தன் உயிரையும் பொருட்படுத்தாது துரிக்கியரிடம் இருந்து அரங்கனைக் காக்க வேண்டி மலை முகட்டில் இருந்து கீழே சரிந்து தன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். இதனைக் கண்ட வில்லுபுத்தூர் தாசர் மூத்தக் கொடவர் இறந்ததும் தானும் இறந்தார். ஸ்ரீராமதாசர் என்னும் மூன்றாம் கொடவர் பதினெட்டு வருடங்கள் தனியே சந்திரகிரி காட்டில் பேசுவதற்கு துணை இல்லாமல், சித்த ப்ரம்மைப் பிடித்து அரங்கனோடு மட்டும் பேசிக் கொண்டு உயிர் வாழ்ந்து, அரங்கனுக்கு எந்த விதத்திலும் குறை ஏற்படாதவாறு கைங்கர்யம் செய்தார்.
 
 
வல்லபன், தத்தன் என்னும் இளைஞர்கள் இருவரும் அரங்கனைத் தேடி, அரங்கனோடு புறப்பட்ட சிங்கழகர் என்பவரிடம் ரங்கனின் அடையளாங்களைக் கேட்டுக் கொண்டு இறுதியில் அவர் ச்ன்றகிரி கட்டில் இருந்தார் என்பதைத் தெரிந்துக் கொண்டு அங்கே சென்று, விஜயநகரப் பேரரசரான கம்பனரிடம் உதவிக் கேட்டு அரங்கனை மீண்டும் திருவரங்கத்தில் எழுந்தருளச் செய்தார்கள்.
 
 
(இதில் வல்லபன் என்பான் திருவரங்கத்தில் துருக்கியர் வந்தவுடன் போர் செய்த குலசேகர பெருமாள் பிள்ளான் என்பாரின் மகன்.)
 
 
swami after reading it reply me.        -கிருஷ்ணப்ரியா-
 
Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: